Ny huvudsponsor för Svensk Taekwondo

Nu kan vi äntligen presentera vår nya huvudsponsor som kliver in och satsar stort på Svensk Tawkwondo. Att få in en ny guldpartner innebär att vi kommer att ha möjlighet att göra stora satsningar framöver och detta kommer vi att berätta mer om längre fram. Den nya sponsorn som har klivit in på ett långt […]

Beslut om indraget stöd till STU har överklagats

Förbundet har fått information från Riksidrottsnämnden (RIN) att en överklagan enligt RF stadgar 15 kap. inkommit till dem. Förbundet har inte tagit del av överklagan. Förbundsstyrelsen tog beslutet den 6 sept att dra in verksamhetsstödet till Svenska Taekwondounionen med anledning av en samlad bild över situationen i STU som styrelsen inte anser ligger i linje […]