Disciplinnämnden

Förbundsstämman 2020 har tillsatt nya medlemmar i disciplinnämnden. Disciplinnämnden är första instansen för bestraffningsärenden i enlighet med RF:s stadgar. Disciplinnämndens beslut ska överklagas till Riksidrottsnämnden.

Medlemmar
Torbjörn Odlöw – Ordförande
Andrea Ohlsson – Ledamot
Johan Berg – Ledamot

Kontakt
E-mail: disciplin@swetaekwondo.se.

Mall för anmälan
Ladda ner här >>

2020-07-11
Publicering av beslut från förbundets disciplinnämnd och Riksidrottsnämnden håller på att utredas huruvida det är förenligt med GDPR eller inte. I avvaktan på utredningens svar kommer tidigare publicering att döljas från förbundets hemsida. Tills dess kungörs beslut tagna av Riksidrottsnämnden på sidan idrottens kungörelser. /Sammi