Förbundet

Svenska Taekwondoförbundet (STF) bildades den 30/11 1996. Ansökan om medlemskap till Sveriges Riksidrottsförbund överlämnades den 20/12 1996.

Svenska Taekwondoförbundet blev medlemmar i Riksförbundet den 24 maj 1997.

Svenska Taekwondoförbundet, har till uppgift att administrera och befrämja den koreanska idrotten/kamparten Taekwondo samt Hapkido i Sverige.

STF:s verksamhets och räkenskapsår omfattar tiden 1 januari t.o.m. 31 december.

STF är såsom specialförbund anslutet till Sveriges Riksidrottsförbund (RF) vars stadgar och bestämmelser utgör grunden för STF:s administrativa verksamhet.

STF består av de föreningar som upptagits som medlemmar och dess verksamhet regleras genom stadgar samt övriga bestämmelser, fastställda av STF:s förbundsmöte eller dess bestämmande av styrelsen eller av förbundsmötet utsett organ.

STF styrelse har det övergripande ansvaret för verksamheten. Löpande ärenden administreras av förbundsstyrelsen, kansliet och ansvariga enheter i respektive ansvars kategori.

STF är organiserad i fyra Specialdistriktsförbund (SDF) och två grenförbund (GF) som regleras av stadgarna. Medlemsförening är obligatoriskt ansluten i ett av de fyra SDF och frivilligt ansluten i ett av de två GF.

SDF
– Svenska Taekwondoförbundet Distrikt Norr
– Svenska Taekwondoförbundet Distrikt Öst
– Svenska Taekwondoförbundet Distrikt Väst
– Svenska Taekwondoförbundet Distrikt Syd

GF
– Svenska Taekwondo Unionen (STU)
– Svenska ITF Förbundet (SIF)