Jämnställdhetskommittén

Jämnställdehtskommittén bildades 2017.06.02 och Madeleine Romero tillsattes som ordförande i kommittén av styrelsen.

Jämställdhetsarbete handlar dels om att ge möjligheter åt alla kön att utöva och leda idrott. I detta räknar vi gärna och lätt huvuden. Hur många kvinnor, män och andra könsidentiteter finns representerade i våra styrelsen, bland våra tränare, domar etc.Men jämställdhetsarbete är så mycket mer än så. Det handlar om hur vi bemöter varandra. Det handlar om hur vi reagerar på det vi uppfattar som avvikande. Det handlar om mod.STF vill härmed tipsa om ”Allt vi inte pratar om” – ett projekt för att motverka machokultur, sexism och trakasserier inom bland annat idrottsrörelsen.

”Vårt mål är att förändra normer och attityder som kan vara skadliga eller destruktiva – och vi gör det genom att möta killar i deras vardag. Genom ärliga samtal om jargong, kränkningar och ansvar får deltagarna själva reflektera över roller och normer. Vi vill bygga ett klimat där fler känner sig välkomna och där alla har rätt att vara dem de är.”

http://alltviintepratarom.se/

Kontakta gärna jämställdhetsansvarig Madeleine Romero (madeleine.romero@taekwondo.se, 073-977 54 28) vid frågor.

Protokoll 1 >>

Protokoll 2 >>