Gå med i IdrottOnline

Alla medlemsföreningar i något SF anslutet till RF är anslutna till RF:s databas IdrottOnline. Inom ramen för det så erbjuds bland annat en plattform för föreningens hemsida. Det är också i IdrottOnline som klubbens medlemmar ska registreras (även om klubben också för sitt medlemsregister i annat system). Det är också i IdrottOnline som klubben ansöker om bidrag från Lok-stödet och Idrottslyftet.

Om ni söker information eller support om IdrottOnline, bör ni gå direkt till deras sidor för support.
http://idrottonline.se/Support/Manualer/

Informationsvideor om hur man jobbar med IdrottOnline, hittar ni här:
http://www.youtube.com/user/IdrottOnline