Medlemskap i STF

Alla som tränar någon varian av Taekwondo eller Hapkido välkomna att söka medlemskap hos oss.

Ett medlemskap i Svenska Taekwondoförbundet innebär flera möjligheter till föreningen och dess utövare. Föreningen har möjlighet att bl.a. ta del av ekonomiska fördelar som Lok-stödet och Projektstöd IF, få support i sin verksamhet, möjlighet till utbildning och söka stipendier. Föreningen har också möjlighet till tävlingsverksamhet och grenspecifika utbildningar via STF:s grenförbund, STU eller SIF.

Förbundet arbetar också med utvecklingsfrågor kring Taekwondo och är talesman för idrotten i politiska och mediala sammanhang.

När du söker medlemskap i STF är det viktigt att ni uppfyller förljande villkor:

1. Bilda förening där ni antar föreningen namn som måste innehålla ordet IF, Idrottsförening, förening eller klubb.

2. Anta föreningens stadgar.

3. Justera protokollen som ni bifogar i ansökan.

4. Maila in kopia/bild på huvudtränarens dan-certifikat, kursintyg L-ABC och andra intyg av kurser som tränaren/tränarna har. Ni mailar till kansli@swetaekwondo.se.


När föreningen blir medlem i Svenska Taekwondoförbundet blir den också samtidigt medlem i ett Taekwondoregionsförbund (TRF) som är förbundets administrativa förlängda arm i den geografiska region föreningen tillhör.