Lok-stödet

LOK-stöd kan sökas av varje idrottsförening, ansluten till något av de specialidrottsförbund som tillhör RF och som bedriver verksamhet för deltagare i åldern 7-25 år. LOK-stödet finns för att stödja föreningarna och dess barn- och ungdomsidrott.

Läs mer om LOK-stödet här >>