Planer på nytt lotteri till förmån för ungdomsidrotten

I skrivandes stund håller vår sponsorkommitté på att titta på om det går att skapa ett lotteri där allt överskott tillfaller ungdomsföreningar som sysslar med vår sport runt om i landet. Vi har redan fått med flera sponsorer på tåget som kan tänka sig att skänka priser till detta lotteri, bland annat skulle man då kunna vinna en kontinentalsäng vilket såklart är ett mycket fint pris. Vi är glada över att responsen har varit överväldigande positiv och många företag och sponsorer där ute i landet vet hur viktig ungdomsidrotten är för hela samhället och inte minst för framtiden.

Detta kräver dock en hel del planering och distribution och även många ideella krafter som skulle kunna tänka sig att ställa upp och sälja dessa lotter. Vår tanke är att dessa lotter skulle vara utmärkta att plocka fram för försäljning exempelvis vid tävlingar och större träffar.

Det första vi måste göra innan vi går vidare med planeringen är dock att ansöka hos tillstånd för detta lotteri. Eftersom att det drivs till förmån för föreningslivet så ska det nog i och för sig inte vara några större problem för att få till det. Men man vet ju aldrig och det är dumt att ropa hej förrän man är över bäcken, det har vi lärt oss sedan tidigare.

Något som vore väldigt kul vore om detta lotteri – om det blir av, vill säga – även uppmärksammas av föreningarna så att det känns som att hela föreningslivet står bakom det här tillsammans. Det är en dröm och en vision som vi har och vi hoppas verkligen att den förverkligas.

Annars ser vi fram emot kommande tävlingar och turneringar och hoppas att alla våra aktiva utövare, ledare, föräldrar och andra intresserade får en riktigt bra start på den nya säsongen. Vi önskar er all lycka i kommande tävlingar och hoppas även att alla har roligt och kämpar väl.