En investering för framtiden

Vi på föreningen SweTaekwondo är stolta över att kunna meddela att vi har investerat i solceller på vårt tak. Denna spännande satsning har möjliggjorts genom vårt samarbete med det framstående företaget Solceller Vellinge. Genom att ta detta steg mot hållbarhet och förnybar energi visar vi vårt engagemang för att minska vår klimatpåverkan och bidra till en bättre miljö.

Beslutet att installera solceller på vårt tak grundades på flera viktiga faktorer. För det första ville vi minska vår beroende av icke förnybara energikällor och istället dra nytta av den obegränsade solenergin. Solceller ger oss möjlighet att producera egen elektricitet och minska vårt koldioxidavtryck avsevärt. Detta är ett konkret steg i rätt riktning för att uppnå vår vision om en mer hållbar framtid.

SweTaekwondo har alltid varit en förening som strävar efter att vara ledande inom sin bransch, och genom att investera i solceller tar vi även ledarskap när det gäller att använda förnybar energi. Vårt samarbete med Solceller Vellinge har varit oerhört värdefullt. De har visat sig vara pålitliga och professionella, och deras expertis har hjälpt oss genom hela processen. Från den initiala analysen av våra energibehov och takets potential till design och installation av solcellssystemet har de varit med oss varje steg på vägen.

Vi är glada att kunna säga att vårt solcellssystem är nu i full drift och genererar ren och förnybar energi. Detta har inte bara minskat vår energikostnad betydligt, utan det ger oss också möjlighet att vara en förebild för andra föreningar och samhällen när det gäller att integrera solenergi i sin verksamhet.

Genom att investera i solceller på vårt tak har SweTaekwondo tagit ett viktigt steg mot att minska vår miljöpåverkan och skapa en mer hållbar framtid. Vi är tacksamma för vårt samarbete med Solceller Vellinge och ser fram emot att fortsätta vara en förening som är medveten om vårt ansvar gentemot miljön och samhället. Vi hoppas att fler föreningar och organisationer inspireras av vårt exempel och tar liknande initiativ för att främja förnybar energi och skapa en bättre värld för kommande generationer.