Ny officiell Tools Partner klar

Vi kan nu med glädje meddela att ännu en sponsor är ombord på vår stora satsning på framtidens svenska olympier. Vi har ju sedan tidigare satt upp en målsättning om att vi ska ha en svensk guldmedalj taekwondo senast vid OS 2036 och detta är något vi givetvis jobbar väldigt aktivt för. Nu har vi […]

Planer på nytt lotteri till förmån för ungdomsidrotten

I skrivandes stund håller vår sponsorkommitté på att titta på om det går att skapa ett lotteri där allt överskott tillfaller ungdomsföreningar som sysslar med vår sport runt om i landet. Vi har redan fått med flera sponsorer på tåget som kan tänka sig att skänka priser till detta lotteri, bland annat skulle man då […]

Ny huvudsponsor för Svensk Taekwondo

Nu kan vi äntligen presentera vår nya huvudsponsor som kliver in och satsar stort på Svensk Tawkwondo. Att få in en ny guldpartner innebär att vi kommer att ha möjlighet att göra stora satsningar framöver och detta kommer vi att berätta mer om längre fram. Den nya sponsorn som har klivit in på ett långt […]

Beslut om indraget stöd till STU har överklagats

Förbundet har fått information från Riksidrottsnämnden (RIN) att en överklagan enligt RF stadgar 15 kap. inkommit till dem. Förbundet har inte tagit del av överklagan. Förbundsstyrelsen tog beslutet den 6 sept att dra in verksamhetsstödet till Svenska Taekwondounionen med anledning av en samlad bild över situationen i STU som styrelsen inte anser ligger i linje […]