Beslut om indraget stöd till STU har överklagats

Förbundet har fått information från Riksidrottsnämnden (RIN) att en överklagan enligt RF stadgar 15 kap. inkommit till dem. Förbundet har inte tagit del av överklagan.

Förbundsstyrelsen tog beslutet den 6 sept att dra in verksamhetsstödet till Svenska Taekwondounionen med anledning av en samlad bild över situationen i STU som styrelsen inte anser ligger i linje med förändringsarbetet i förbundet eller idrottsrörelsens värdegrund. 

I detta skede har RIN enbart begärt in samtliga uppgifter i ärendet. Förbundet har inte tagit del av orsakerna till överklagan eller vad som specifikt har överklagats. Överklagan har gjorts av en förening och ett grenförbund. 

Så snart Riksidrottsnämnden lämnat ytterligare besked eller beslut så kommer vi att informera om det. Under utredningstiden kommer inga uppgifter att lämnas ut.

Förbundsstyrelsens beslut den 6 sept kvarstår och styrelsen har bjudit in företrädare för Svenska Taekwondounionen till att framföra sakliga skäl vid styrelsemötet 26-27 sept för att ompröva beslutet. 

För eventuella frågor om processen för överklagan av förbundsstämman eller förbundsstyrelsens arbete, tveka inte att maila till kansli@swetaekwondo.se

Med vänliga hälsningar, 

Sammi Kaidi
Förbundsordförande


LÄS VIDARE: 

Klicka här för att läsa om förbundsstyrelsens beslut den 6 sept